Optimal og sikker lagring

Tegning av skjold

Sikker lagring

MER Minilager tilbyr lagerplass flere steder i Bergen. Alle våre lagre er selvbetjente med egen digital nøkkel.

Bodene er beskyttet mot innsyn og lokalene har elektronisk adgangskontroll og registrering.

icon temp

Optimal lagring

MER Minilager tilbyr tempererte lager med stabil temperatur og luftfuktighet hele året.

Vi har god ventilasjon og avfuktingsanlegg sikrer at våre lokaler er frostfrie og tørre til en hver tid.

Vi gjør vårt ytterste for å ivareta gunstige lagringsforhold for dine eiendeler.

Tegning som viser kasser i en håndflate

Ansvar

Normalt vil din innboforsikring gjelde ved denne typen lagring.

Vi inkluderer likevel en standard forsikring i alle leieforhold som dekker verdier inntil kr 50.000. 

icon lagre farlig

Du kan ikke lagre…

For din og andres sikkerhet er det ikke lov å lagre ting som:

  • Matvarer etc.
  • Væsker
  • Eksplosiver og våpen
  • Brannfarlige væsker eller bensin
  • Giftige materialer

Eller andre gjenstander og materialer som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser for lagring.

Før lagring av bensinmotorer må batterier kobles av og bensintanker tømmes.

sikkerhet illustrasjon iStock 1475819534